• Call: 0958-359377
 • Line Contact
 • Facebook show
 • instagram Contact

復健器材-關節手腳部

收購復健科物理治療及運動訓練手腳部訓練設備及儀器

 • 膝關節運動器

 • 手腳運動器(手腳連動)

 • 簡易型運動腳踏車

 • 折疊型運動腳踏車

 • 重量拉力器

 • 肩輪

 • 肩腕

 • 腕輪

 • 平衡刺激板

 • 腳磨砂板

 • 撐高器


客服
電話
Line
Facebook
Messenger
留言